Comuna BARCEA

Barcea este o comună şi o localitate în judeţul Galaţi, Moldova, România. Teritoriul comunei Barcea se găseşte situat în partea central-vestică a Jud. Galaţi, pe valea râului Bârlad, în zona de confluenţă a acestuia cu afluentul Corăzel, la o departare de 10 km Sud de Municipiul Tecuci şi 70 km Nord de Municipiul Galaţi. De aceste două centre comuna este legată prin şoseaua naţională DN25 cât şi prin calea ferată.
Relieful : Întreg teritoriul comunei aparţine unităţii cunoscute sub numele de Câmpia Tecuciului, aceasta aparţinând marii regiuni morfo-fito-climatice a câmpiilor, cu un relief jos, înclinat spre Sud, puţin fragmentat şi de vârstă cuaternară şi este alcatuită litologic dintr-un complex de roci friabile (loesoide, nisipuri şi pietrişuri).