Web
Analytics
https://tecuci.eu

Inmatriculare permanenta vehicul nou – importat


documente necesareDocumente necesare: [intlink id=”24″ type=”category”]Cartea [/intlink]de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare (original si copie);
Cerere tip; Fisa de [intlink id=”13″ type=”category”]inmatriculare [/intlink]cu viza circumscriptiei financiare. Fisa de inmatriculare trebuie semnata de [intlink id=”28″ type=”category”]proprietar [/intlink](si stampilata in cazul pers. juridice);Copia tichetului de asigurare;
Copia [intlink id=”19″ type=”category”]documentului [/intlink]de proprietate (factura, contract de vanzare – cumparare, etc), certificatul si placile cu numere de inmatriculare eliberate de [intlink id=”22″ type=”category”]autoritatile [/intlink]straine, daca vehiculul a intrat pe roti in tara.
[intlink id=”499″ type=”page”]Dovada [/intlink]de plata a taxei de inmatriculare (C.E.C., trezorerie) – [intlink id=”233″ type=”category”]chitanta [/intlink]sau ordin de plata;
Chitanta de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare;
Documentul de identitate al solicitantului (original si copie);
Contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare;
Chitanta sau [intlink id=”385″ type=”page”]declaratia [/intlink]vamala de import definitiv (copie legalizata avand aplicat timbrul sec al notarului);
In cazul in care detinatorul, nu se poate prezenta la [intlink id=”22″ type=”page”]ghiseu[/intlink], acesta poate fi reprezentat de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.
Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:
Adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului [intlink id=”19″ type=”category”]autorizat [/intlink]sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;
Copia actului de identitate al delegatului;
Copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul [intlink id=”25″ type=”category”]National [/intlink]al Registrului Comertului; Pentru entitati ca [intlink id=”15″ type=”category”]societati [/intlink]civile, profesionale de avocati, birouri de notari publici, precum si alte asemenea entitati, trebuie sa se prezinte pe langa documentele de inmatriculare si certificatul de cod fiscal