Web
Analytics
https://tecuci.eu

Ştefan Andronache


Andronache, Ştefan (nascut 10.02.1941, com. Cudalbi, Tecuci), bibliotecar, animator cultural. Studii primare si gimnaziale, în comuna natală, liceul, la „Gh. Şincai” Bucureşti, „Nicolae Bălcescu” – Brăila şi la Pechea. În 1962 absolvă Facultatea de Filologie (IP3) din Galaţi, iar în 1974, pe cea din Bucureşti (secţia româno-franceză). Între anii 1962-1964 a funcţionat ca profesor la Şcoala Cudalbi.  Din 1966 până în 2003, a fost bibliotecar, bibliotecar principal şi director la Biblioteca Municipală «Ştefan Petică » din Tecuci. Între 1992-1995, a predat Biblioteconomia şi Istoria artelor la Liceul Teoretic « S. Haret » din localitate. Timp de peste patru decenii s-a implicat cu profesionalism şi pasiune în toate compartimentele vieţii culturale tecucene. Este unul dintre cei mai importanţi colecţionari de cartofilie din ţară. Expoziţia sa a fost  solicitată la Paris şi în Suedia. În 1974 organizează la Tecuci Simpozionul naţional „Bibliofilie şi politică”. Ulterior avea să fie prezent cu diverse comunicări la majoritatea simpozioanelor naţionale de bibliofilie şi patrimoniul cultural. În Galeria  de artă „Helios”  amenajată în incinta instituţiei, au loc, aproape lunar, expoziţii de pictură, sculptură, fotografie artistică, lansări de volume, recitaluri, dezbateri, întâlniri cu oameni de artă. De-a lungul anilor, a iniţiat concursuri literare, simpozioane, programe artistice.
A realizat în perioada 1980-1990, mai multe diaporame (un mixaj de vers, muzică, imagine) pe diferite teme care au fost apreciate, la nivelul ţării, la stagiile de perfecţionare a bibliotecarilor, unde Ştefan Andronache a participat în calitate de formator naţional în perioada de 1979 –1998 şi 2006 – 2007.
O veche pasiune a sa a rămas fotografia artistică. Încă din anii de liceu a câştigat premii naţionale în acest domeniu. Este membru al Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România. A participat la mai multe expoziţii reprezentative de arta fotografică  cu caracter naţional şi internaţional. În ultimii ani a realizat impresionante albume şi cărţi poştale, imagini din Tecuci şi Bârlad. Multe din creaţiile sale au fost expuse în Franţa, Moldova şi în diverse oraşe din ţară. A făcut numeroase călătorii de studii în Franţa, Italia, Polonia, Belgia, Suedia.
Revista “ Literatură şi creaţie “ scoasă în cadrul Bibliotecii Municipale a polarizat interesul elevilor. Pe cei mai talentaţi i-a orientat spre revistele de profil din Franţa unde au obţinut importante premii. Colaborarea cu biblioteci din străinătate a contribuit la sporirea fondului de carte a Bibliotecii Municipale. În prezent există chiar o secţie de carte franceză.
În periodicile: «Biblioteca », «Orizonturi », «Ateneu », «Danubius », «Neamul Românesc», «Porto-Franco», «Astra Tecuceană», «Freamătul», «Bârladul», «Viaţa Liberă» «Colinda», «Convorbiri Literare», «Dacia Literară», «Flacăra», «Filatelia», a publicat peste 200 de articole de interes cultural.
A elaborat bibliografii ample pentru principalele personalităţi ale Tecuciului : Tudor Pamfile (1996), Ştefan Petică (1997), I. Petrovici (1997) C. Hogas (1997), Hortensia Papadat Bengescu (1998), C. Conachi(2000).
Coordonează colectivul de elaborare a  monografiei oraşului, apărută în 1999 la Editura pentru Literatură şi Artă « Geneze » din Galaţi.
In 2001, publică lucrarea Tecuci – ghid.
Cu mijloacele financiare ale Instituţiei pe care o conduce editează vol.: Ştefan Petică “Ruinele viselor”, “ Amintiri dintr-un oraş moldovenesc”  (antologie): Tecuciul în memorialistica scriitorilor săi.
Alte volume: “Evreii din oraşul şi judeţul Tecuci”
«  Simboluri : conotaţii şi echivalente (dicţionar practic) »
«  Călătorind prin Ţara Frumuseţii (note de drum) »
«  Enciclopedia practică a copiilor(1984 – în colaborare)
“ Cudalbi – schiţă monografică ( 1997, în colaborare ) » La cumpăna mileniilor »Almanahul Bârladului(2005)
Distincţii : « Ordinul », »Meritul Cultural » clasa a V-a 1984
Două menţiuni   la Salonul Internaţional de artă fotografică, Tecuci 1966 şi la Salonul naţional de fotografie document, Târgu Jiu (1995).
Premiul al II-lea la concursul „Cele mai frumoase fotografii turistice din România.” I s-a atribuit „Premiul de excelenta” ca semn de preţuire a întregii sale activităţi puse în slujba modernizării şi ridicării prestigiului bibliotecilor publice. În prezent, este implicat în derularea câtorva proiecte cultural-artistice ce vizează promovarea unei mai bune imagini a României peste hotare.

Sursa: Vol. „Nasc si la Tecuci oameni” scris de prof. Vasile Ghica


2 comments

  1. Un om deosebit si un tecucean adevarat.Pacat ca refuza titlul de cetatean de onoare in timp ce altii….

Comments are closed.