Ştefan Petică – poet şi ziarist

Stefan Petica poet si ziaristPoet şi ziarist, născut în comuna Buceşti, judeţul Tecuci, la 22 ianuarie 1877.
Intre anii 1888-1892, urmează cursurile Gimnaziului Real de băieţi din Tecuci. în contact cu învăţătorul Chirvăsuţă din cartierul Braniştea, îşi formează gustul pentru literatură, şi se apropie de ideile socialismului.  După terminarea Liceului Real din Brăila, oraş în care s-a remarcat şi ca militant socialist, merge la Bucureşti, unde îşi susţine şi bacalaureatul. Tot aici frecventează cursurile Universităţii, pe care le abandonează în urma unui conflict avut cu prof. Titu Maiorescu.  Deşi bolnav, desfăşoară o intensă activitate publicistică la „Lumea nouă”, „România ilustrată”, „Literatorul”, „Semănătorul” ş.a. Revine în 1897 la Tecuci, pentru a-şi efectua stagiul militar. în anul 1898 abandonează mişcarea socialistă.  Ca scriitor rafinat şi scrupulos, se afirmă sub semnul benefic al simbolismului francez. Creaţia literară a celui mai cult dintre scriitorii moderni cuprinde: poezii, poeme în proză, evocări, eseuri, piese de teatru, articole de critică. Partea cea mai interesantă rămâne însă poezia de incantaţie lirică („Fecioara în alb”, „Moartea visurilor”, „Serenade demonice”) în care identificăm aspiraţiile, dar şi decepţiile care i-au marcat sufletul însângerat. „Tecuciul depărtat” este un excelent poem în proză închinat oraşului adolescenţei sale.  Măcinat de ftizie, Şt. Petică s-a retras, în cele din urmă, în satul natal, unde a închis ochii la 17 octombrie 1904.