Web
Analytics
https://tecuci.eu

Origami de Nicoreşti


Origami NicorestiBiblioteca  municipală „Ştefan Petică” din Tecuci  a organizat vernisajul unei expoziţii inedite în municipiu: „Origami”.  Expoziţia a fost organizată cu sprijinul unei fundaţii italiene, cu sediul în România, la Nicoreşti, coordonată de dl Ettore Barion, intitulată „Bunul samaritean”. Această  fundaţie, care a achiziţionat o casă la Nicoreşti şi  dispune de un microbuz, asigură un sistem instructiv educativ şi social unui număr de circa 40 de copii proveniţi din familii cu situaţie materială dificilă, unii dintre ei fiind în situaţia de a abandona şcoala înainte de a fi cuprinşi în fundaţie.  Sunt copii din satele Nicoreşti, Dobrineşti, Coasta Lupei, Fântâni, unii din familii de romi, care sub îndrumarea unui psiholog al fundaţiei, Elena  Fărcăşanu, şi cu sprijinul nemijlocit al inimosului profesor de istorie Gheorghe Tipar, asigură un mediu prielnic instructiv şi educativ, la sediul fundaţiei, unde elevii îşi fac şi  lecţiile, servindu-li-se şi masa.
Activitatea artistică pe care o desfăşoară, „Origami”, constă în  plierea unor hârtii şi cartonaşe de diferite culori, pentru a reuşi  să se realizeze animale, păsări ori obiecte. Remarcăm, în cadrul expoziţiei de la bibliotecă, lebedele lui Marcel Mandi, crocodilul lui Cristi Edu, coşuleţele Anei Căluian şi Luigi Baştan, cei mai mici „artişti” fiind  cei din clasa a IV-a, Andrei Taşcă şi Aurel Pătrăşcanu, ceilalţi fiind din ciclul gimnazial V-VIII.
Realizările acestor copii sunt cu atât mai merituoase cu cât ele sunt realizate cu răbdare şi migală, cu imaginaţie, talent şi multă muncă, ingeniozitatea fiecăruia putând da naştere unor realizări deosebite.
De  la Nicoreşti s-au ridicat talente ale culturii, precum scriitorul  Gabriel Drăgan, al cărui nume îl poartă şcoala din Nicoreşti,  Ion D. Goia, din  creaţia căruia a recitat poetul Dionisie Duma,  C.Z. Buzdugan, poet talentat, născut în satul Coasta Lupei, cel care a tradus „Internaţionala”  în limba română şi Iorgu Iordan. Aşteptăm acum şi apariţia unui talent în artă provenit din Nicoreşti.
Autor: Octavian Cerchez – Viata-libera Galati