Activitati specifice ale biroului „Arhitect Şef”

architect
arhitect-proiectant.ro

În cadrul biroului Arhitect Şef din Primăria Tecuci, în luna septembrie s-au desfăşurat acţiuni specifice. „Au fost eliberate 28 autorizaţii de construire, 2 autorizaţii de demolare şi 42 certificate de urmanism. Totodată au fost realizate 14 recepţii la terminarea lucrărilor şi regularizări de taxe, cu un total de 1.676 lei. A fost aplicată şi o sancţiune contravenţională la Legea nr. 50/ 1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare, în cuantum de 1.000″ lei a precizat arhitect şef Aurora Chiţu. Luna trecută au fost încasaţi 13.981 lei din taxe autorizaţii de construire si 437,22 lei din taxe certificate de urbanism. Prin certificatul de urbanism, au fost impuse în cursul lunii septembrie, două planuri de urbanism zonal, obligatorii conform Legii nr. 350/ 2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul , respectiv PUZ ansamblul rezidenţial Gheorghe Petraşcu nr. 64- 66 şi PUZ ansamblul rezidenţial din zona Prundului.  Este obligatorie de asemenea elaborare unui PUZ pentru viitorul depozit de deşeuri municipal. Deasemeni este în curs de derulare acţiunea de întocmire a listei, conform legii calităţii arhitecturale  ambientale a clădirilor.