Web
Analytics
https://tecuci.eu

Lansare de carte la Muzeul Brăilei


  Sâmbătă, 18.05, cu ocazia aniversării Zilei internaţionale a muzeelor, Muzeul Brăilei a găzduit simpozionul „Colocvii istorice dunărene”. În cadrul acestui eveniment, organizat de Muzeul Brăilei, Societatea de Ştiinţe Istorice şi Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, au fost fost lansate volumele Portul Brăilei. De la statutul de porto-franco la Primul Război Mondial, autor Emil Mocanu, Editura Istros, Brăila, 2013, Documente tecucene. Recensămintele ţinutului din anii 1772/1773 şi 1774. Vol. I, ediţie îngrijită de Doru Parascan, Editura Grapho Press, Tecuci, 2013, Monografia comunei Scorţaru Nou, autor Claudiu Sachelarie, Editura Sf. Ierarh Nicolae, Brăila, 2012. Comunicările ştiinţifice ce au urmat acestor lansări de carte au fost structurate pe trei secţiuni: Personalităţi ale istoriei moderne (au conferenţiat prof. dr. Mihaela Elena Ciocoiţei, „Dimitrie Cantemir: diplomaţie şi discurs politic” şi prof. Diana Bazon, „Nicolae Mavrocordat – un erudit pe tronul Ţărilor Române”), Aspecte din istoria socială a regiunii dunărene în epoca modernă (prof. Doru Parascan, „Recensămintele ţinutului Tecuci din secolul al XVIII-lea”şi prof. Marius Panait, „Băncile populare săteşti din judeţul Brăila – contextul general al funcţionării lor”), Politică, diplomaţie şi război (prof. Ramona Livan, „Alegerile parlamentare în judeţul Covurlui, în perioada 1918-1928, Cristian Constantin, „Consulii străini şi actele de propagandă şi spionaj la Dunărea de Jos” şi prof. dr. Alexandru David, „Armata Roşie la Brăila în anii 1944–1945: aspecte ale prezenţei militare sovietice”.