loader image
Anul omagial al satului romanesc la Umbraresti 0

Anul omagial al satului românesc la Umbrărești

O reușită activitate din cadrul Anului omagial al satului românesc la Umbrărești 

  Zilele trecute, într-o după-amiază de sărbătoare, când lumea de obicei se odihnește, în primitoarea sală a Căminului Cultural din comuna gălățeană Umbrărești, mi-a fost dat să particip la o activitate de excepție organizată de Asociația Culturală și Filantropică „Ion T. Sion“, Școala Gimnazială „Sf. Stelian“ și Biblioteca Comunală în vederea marcării Anului omagial al satului românesc.

  Numeroșii participanți (intelectuali, funcționari, agricultori, pensionari și copii) care s-au perindat, pe parcursul celor trei ore (!) cât a durat manifestarea, au avut posibilitatea de a asista,pentru început, la lansarea a două lucrări dedicate străvechii localități moldave care, în curând, își va sărbători cei 525 de ani de existență.

  Au fost prezenți, cu acest prilej autorii acestora, frații gemeni care au îmbrățișat cariera preoției: Toderiță Rusu, un pasionat și perseverent cercetător al trecutului istoric, căruia i se datorează apariția unei interesante culegeri de documente din perioada interbelică referitoare la satele componente ale actualei comune Umbrărești, și Ionel Rusu, un poet sensibil și cu har, autorul cărții „La noi, acasă“. Aceștia au fost prezentați de profesoara Cătălina Benea de la Colegiul Pedagogic „C. Negri“ din Galați, preotul dr. Adrian Portase, președintele Cenaclului Literar „Psalm“ al Arhiepiscopiei Dunării de Jos și profesorul Iulian Grigoraș de la Liceul Tehnic „D. Moțoc“ din reședința județului. Elevii Școlii Gimnaziale „Sf. Stelian“: Hagiu Andreea și Rusu Mădălin au lecturat versuri din lucrarea menționată.

  Demersurile editoriale ale celor doi autori intrați deja în conștiința umbrăreștenilor, ei înșiși fii reprezentativi ai acestei comune ambițioase, țin să demonstreze nu numai vocația înnăscută de a se exprima prin cuvinte alese și pline de simțire, ci și puternicul lor atașament față de ținutul natal, dorința de a contribui, prin harul cu care i-a innobilat Dumnezeu, la ridicarea conștiinței moral-religioase a oamenilor locului, la sădirea unor înalte sentimente de dragoste față de țară, neam și limba română.

  Cea de a doua parte a programului desfășurată în exclusivitate pe scena instituției de cultură a avut un caracter preponderent artistic. Spectatorii au avut posibilitatea să urmărească cu vădit interes și să aplaude îndelung pe talentata interpretă de muzică populară Vasilica Tonu, profesoară de muzică la Școala Gimnazială „M. Eminescu“ din Galați, fiică a localității, pe elevele de gimnaziu: Zaharia Alexandra (Umbrărești), deținătoarea mai multor trofee obținute la festivalurile naționale și internaționale de muzică populară, Teleoacă Andreea (Umbrărești), Mihai Sara (Barcea) și Teodorescu Daria (Ivești), toate fiind pregătite de profesorul Claudiu Vișan de la Casa de Cultură din Tecuci.

  Se mai cuvine a menționa faptul că au mai avut intervenții legate de pretextul acestei întâlniri de suflet: avocata Beatris Martiș, redactor la Express TV- Galați,  Antoneta Crudu, președinta Asociației „Danubiana“ din orașul Galați, Paraschiv Stoica, Primarul comunei, profesorii tecuceni Virgil Pavel și Ștefan Andronache.

  Cântecele religioase și patriotice intonate, în final, de către întreaga asistență au contribuit la crearea unui climat autentic sărbătoresc în sală făcând ca întâlnirea -moderată de profesoara Monica Babeș, directoarea Școlii Gimnaziale „Sf. Stelian“ din Umbrărești – să se înscrie printre cele mai reușite din acest an.

  Încheiem spunând că activitatea la care ne-a fost dat să participăm s-a aflat în permanență sub semnul conlucrării benefice între autoritatea locală, reprezentanții clerului, credincioșii mireni și slujitorii instituțiilor de învățământ și cultură.

Ștefan Andronache

Anul omagial al satului romanesc la Umbraresti 1

Anul omagial al satului romanesc la Umbraresti 2

Anul omagial al satului romanesc la Umbraresti 3

Anul omagial al satului romanesc la Umbraresti 4

Anul omagial al satului romanesc la Umbraresti 5

Anul omagial al satului romanesc la Umbraresti 6

Anul omagial al satului romanesc la Umbraresti 7

Anul omagial al satului romanesc la Umbraresti 9