Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri în comuna Umbrărești 0

Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri în comuna Umbrărești

   Umbrăreștenii au ținut să marcheze Centenarul Marii Uniri printr-o manifestare impresionantă prilejuită de sărbătoarea Sfântului Andrei ocrotitorul României, dar și de descinderea unor oaspeți din satul Roșu, Republica Moldova, cu care comuna lor este înfrățită.

___Activitățile la care a participat un numeros public de vârste și ocupații diferite s-au desfășurat în trei locații de pe teritoriul acestei așezări.

___Debutul manifestării s-a făcut în frumoasa și încăpătoarea Biserică „Nașterea Maicii Domnului“ din Umbrărești Deal, sfințită de curând. Aici, reprezentanții autorităților din comunele înfrățite, invitații speciali din București, Galați și Tecuci, enoriașii și elevi de la Școala Gimnazială „Sf. Stelian din localitate au participat la Sfânta Liturghie ținută de preoții Ionuț Cășuneanu, Nicolae Ciobanu și Toderiță Rusu (venit special de la parohia sa din Capitală) dedicată patronului spiritual al întregii țări, precum și la Parastasul întru pomenirea eroilor comunei și ai patriei care s-au jertfit, în anii 1917 și 1918, pentru apărarea pământului strămoșesc și pentru reîntregirea neamului.

___Nicolae Savilencu, Primarul din Roșu, a oferit mențiuni: Primarului Paraschiv Stoica, fraților preoți Rusu și profesoarei Monica Babeș, directoarea Școlii pentru evidențierea în cadrul acțiunilor de apropiere și de unire între frați.

___În ambianța înălțătoare și primitoare a sfântului locaș s-a lansat volumul proaspăt ieșit de sub tipar „Copiii Sfântului Stelian glăsuiesc“, ce înmănuchează roadele inspirației inocente și ale înaltelor vibrații patriotice ale copiilor îndrumați de pasionatele profesoare Nicoleta Aramă și Monica Babeș.

___Binecunoscutul Cor „Armonia îngerilor“ de la aceeași unitate de învățământ, condus de profesoara Gina Trifan, a oferit un bogat spectacol de cântece și poezii patriotice dedicate patriei și poporului, Marii Uniri, Basarabiei și lui Ștefan cel Mare, patronul spiritual al Umbrăreștilor.

___Cel de al doilea moment, în ciuda vântului și a temperaturii scăzute de afară, s-a consumat în fața impozantului monument închinat voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt din apropierea Primăriei. Participanții, în frunte cu primarii Paraschiv Stoica – Umbrărești, jud. Galați, și Nicolae Savilencu – Roșu, Republica Moldova, dar și cu autorul bustului, sculptorul Dan Mateescu din Tecuci, au asistat la sfințirea prin rugăciuni a lucrării de artă menită să scoată în evidență nu numai vechimea așezării, ci și să exprime, totodată, respectul pe care-l poartă localnicii adevăratului lor întemeietor intrat deja în legendă. Procesiunea religioasă a fost făcută de același sobor de preoți.

___Ultima partea a activității de suflet și de înalt patriotism de la Umbrărești, pusă sub semnul frățietății moldovenilor de pe ambele maluri ale Prutului, avea să fie găzduită Școala Gimnazială „Sfantul Stelian“ din Umbrărești Deal.

___Aici, au avut loc lansarea cărților: „Bucură-te pământ românesc!“ de Ionel Rusu prezentată de profesoara Ana Barbu și preotul Adrian Portase, ambii din Galați, „Arhimandritul Epifanie Bulancea – părintele catapeteasmă“, care poartă semnătura preotului Nicolae Ciobanu din Umbrărești, recenzată fiind de părintele Toderiță Rusu, „Familia creștină în lumina învățăturii sfinților părinți“ a pr. T. Rusu despre care a vorbit tânărul profesor Cătălin Crimu de la Școala Gimnazială nr. 189 din București.

___Oaspeții din Basarabia, Primarul Nicolae Savilencu și profesoara Viorica Mladinov directoarea Școlii Gimnaziale „Al. I. Cuza“ din Roșu au oferit prețioase daruri gazdelor între care și un portret transpus pe pânză al marelui voievod, cel care vreme de 47 de ani a știut să apere fruntariile Țării Moldovei dăruind-o întreagă și unită vrednicilor săi urmași.

___Oaspeții au vizitat și o inspirată expoziție de păpuși îmbrăcate în costume românești de pe întreg cuprinsul țării pe care a realizat-o învățătoarea Lucia Popa din Galați.

___Întreaga asistență a avut posibilitatea să urmărească un interesant film documentar „Umbrărești – brațe părintești“ realizat de tinerii cineaști Marius Mihordescu si Gordana Mihailov de la UNTF București, precum și un videoclip inspirat de viața și faptele marelui Ștefan al Moldovei.

___În încheiere, gazdele au oferit un spectacol de muzică populară în cadrul căruia au evoluat: eleva Nicoleta Zaharia din Umbrărești, profesorul Aurică Totolici,  reprezentantul Centrului Cultural „Dunărea de Jos“, și invitatul special Dumitru Stroe binecunoscutul cântăreț din Jina Sibiului, acesta din urmă dovedindu-se un excelent interpret al cântecului patriotic de sorginte transilvăneană. Prestația acestora a fost îndelung aplaudată de public.

___La sfârșitul șezătorii cultural-artistice, oaspeții din provinciile istorice: Basarabia și Transilvania, reîntregite la 1 Decembrie 1918, și-au exprimat dorința de a mai reveni la Umbrărești pentru a mai trăi asemenea clipe sărbătorești de autentică simțire ortodoxă și românească.

___Concluzionând, putem spune că manifestarea dedicată Centenarului României Mari de la Umbrărești, organizată de către Primarul localității, Paraschiv Stoica, și profesoara Monica Babeș împreună cu colectivul de cadre didactice de la școala pe care o conduce, a constituit o veritabilă reușită, ea contribuind la omagierea înaintașilor și faptelor lor mărețe, la evidențierea valorilor artistice și creative locale și nu numai, la cimentarea relațiilor cu frații noștri de peste Prut. Ecourile acesteia vor dăinui pentru multă vreme în memoria locuitorilor străvechii și frumoasei așezări situate pe malurile râului Bârlad.

Fotoreportaj de Ștefan Andronache

                  GALERIE FOTO EVENIMENT