loader image
BISERICA CATEDRALĂ SFÂNTUL M. MC. GHEORGHE

BISERICA CATEDRALĂ „SFÂNTUL M. MC. GHEORGHE”, Grădina Publică Tecuci

BISERICA CATEDRALĂ SFÂNTUL M. MC. GHEORGHE | Grădina Publică Tecuci

Ideea zidirii actualei Catedrale Ortodoxe aparține Comisiei Interimare a Primăriei Tecuciului care, într-o ședință din anul 1923, și-a propus să realizeze „o podoabă a orașului, iar priveliștea să impună admirația străinului călător”.

Catedrala Sf. Gheorghe TecuciProiectul Catedralei a fost întocmit de arhitectul Ion D. Traianescu, profesor la Școala de Arhitectură din București, căruia îi aparține și planul conceptual al binecunoscutei catedrale timișorene, și de fiica aceştia, Magda Traianescu-Iacobescu.

Construcția cu cadre din beton armat și cu zidărie din cărămidă presată a început la 31 iulie 1938 și a fost terminată de abia la 12 octombrie 1969. Crucile cu ornamentație de pe cele trei turle executate în atelierul lui Tudor Cristescu din Capitală au fost așezate și sfințite pe 16 decembrie 1943.

Ansamblul arhitectonic – conceput în plan treflat – se remarcă prin larga dimensionare a interiorului, prin amploarea volumului construit, prin calitatea și culoarea materialelor întrebuințate. Volumul dominant este bine pus în evidență de pătratul care se înalță din zona naosului și pe care se sprijină turla ce susține o cupolă masivă.

Prin procesul ingenios de boltire, proiectantul a reușit să imprime interiorului un caracter intim, plin de măreție și de pitoresc. Pictură murală, realizată în anii 1967-1968, poartă semnătura meșterilor zugravi Gheorghe Răducanu și Iosif Vass. Cu câțiva ani în urmă, pictorii Valeriu Șușnea și Doru Istrate au efectuat lucrări de restaurare a acesteia. Subsolul – folosit ca paraclis – închide 300 de cripte pentru osuare. Aici se află și rămășițele pământești ale ctitorului Alecu Anastasiu.

Întreaga plastică exterioară îmbină forme de arhitectură românească veche, cu procedee de factură bizantină. Pereții catedralei din Tecuci sunt acoperiți pe orizontală cu straturi alternative de cărămidă aparentă. Pentru a sparge monotonia, au fost introduse, pe verticală, ferestre cu ancadramente din praf de piatră, în care s-au sculptat motive florale.

Fațada principală include o terasă, ce se sprijină pe patru coloane, spre care acced treptele peronului și rampele cu dispunere laterală. Peretele fațadei se termină sus cu un fronton, tip mâner de coș.

Motivul coloanelor de la intrare este preluat, în plan superior, sub forma coloanelor angajate, ce înconjoară cele două turle mai mici din față și susțin partea de sus a pereților înalți pe care se sprijină frumoasa cupolă de formă poligonală învelită cu tablă zincată arămită.

Dimensiunile impunătoarei construcții sunt următoarele: 35 m lungime, 10-22 m lățime și 30 m înălțime.

Toate aceste performanțe de ordin arhitectonic plasează Catedrala tecuceană pe primul loc în rândul construcțiilor cu caracter religios din fostul județ Tecuci.

 

Sursa: Ștefan Andronache, Ghid Turistic 2016