loader image

Biserica Inaltarea Domnului

Biserica Inaltarea DomnuluiAceastă frumoasă biserică situată pe strada Gheorghe Petraşcu este a 12-a şi totodată cea mai nouă dintre bisericile existente în municipiul Tecuci. Terenul pe care s-a ridicat paraclisul şi biserica nouă a fost atribuit în folosinţă prin cele 2 hotărâri din anul 2000 ale Consiliului local al Primăriei Tecuci. Dorinţa de a crea  o nouă parohie în Tecuci a fost consfinţită de decizia chiriarhală numărul 113 din 2000 dată de ÎPS Arhiepiscop al Dunării de Jos, Casian Crăciun. Astfel că în lunile octombrie-noiembrie ale anului 2000 s-a zidit paraclisul în care s-a slujit timp de 10 ani. În anul 2002, pe data de 14 iulie s-a aşezat piatra de temelie de către Arhiepsicopul Dunării de jos a noii biserici. În următorul an s-a început zidirea bisericii prin daniile şi purtarea de grijă a credincioşilor de pretutindeni. „S-a trecut prin multe dificultăţi dar cu harul Lui Dumnezeu şi cu  purtarea Lui de grijă am ajuns în anul mânturii 2010, când pe 31 octombrie s-a sfinţit biserica mare de către ÎPS Casian. Mare ne-a fost bucuria să împlinim cele de trebuinţă a unei biserici noi, iar ctitorii ei sunt toţi credincioşii care şi-au dorit în acest cartier de blocuri o biserică” a mărturisit părintele paroh, Forda Nicolae, care a primit distincţia de iconom stavrofor pentru activitatea depusă. Proiectul bisericii a fost executat de firma Aquazur Brăila, de o echipă condusă de Alexandru Dragu. Biserica a fost construită în stil moldovenesc, forma ei fiind de cruce grecească cu 3 turle. Catapeteasma este din lemn şi a fost pictată de Pătraşcu Panaite, celelalte picturi urmând să fie executate pe parcurs. Soleele ( pragul din faţa catapetesmei) au  fost realizate tot din lemn pentru a-i conferi bisericii aspectul tradiţional. Icoanele şi restul podoabelor au fost donate de credincioşi. Ziua de 31 octombrie a însemnat sfinţirea bisericii „Înălţarea Domnului” care a mai primit un hram, Sfntul Dionisie Exiguul. ÎPS Casian înconjurat de un sobor numeros de preoţi şi diaconi a mai sfinţit  cantina cu hramul „Sfântul Nicolae” din curtea bisericii şi un nou altar în casa parohială pentru susţinerea programului „Hristos împărtăşit copiilor”. Cantina pentru ajutorarea bătrânilor şi săracilor care aparţine de Biserica ,,Înălţarea Domnului”  este prima de acest fel în oraşul Tecuci, unde de două ori pe săptămână la prânz le sunt oferite 2 feluri de mâncare unui număr de 16-20 de bătrâni.Tot ca o anexă este şi cancelaria parohială. Paraclisul în care până acum s-a săvârşit Sfânta Liturghie va fi întrebuinţat pentru depunerea decedaţilor.

Discretă dar impunătoare în acelaşi timp „Biserica Înălţarea Domnului” este un loc de încărcare duhovnicească şi dovedeşte dragostea de credinţă a locuitorilor acestei zone care au contribuit la ridicarea ei.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Parintele Paroh Forda NicolaeBiserica Înălţarea DomnuluiInteriorul Bisericii Inaltarea Domnului

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Articol de MT – tecuci.eu