Site icon TECUCI online

Cea mai longevivă revistă de cultură din istoria oraşului Tecuci

revista „Tecuciul literar-artistic”

Autentică efigie culturală a municipiului Tecuci, revista „Tecuciul literar-artistic”  oglindeşte în paginile ei tot ce a produs şi produce mai valoros vatra noastră de cultură, statornică aici, la poalele Podişului Moldav, spre bucuria şi mândria locuitorilor acestui străvechi ţinut românesc.

Înfiinţată acum 13 ani, într-un aprilie 2006, la iniţiativa regretatului dr. Constantin Teodorescu şi cu aportul unor veritabili intelectuali şi oameni de cultură, „Tecuciul cultural” a apărut în ediţii lunare (primele 11 numere). Având sprijinul dr. Petru Blaj, prin înfiinţarea Editurii „Eleonora”, din anul 2007, revista și-a schimbat numele în „Tecuciul literar-artistic”. Sub responsabilitatea redacţională a doamnei prof. Eleonora Stamate, revista noastră cu un număr substanțial de pagini și cu o periodicitate trimestrială a intrat imediat în circuitul revuistic naţional şi chiar internaţional. Dovezi ale aprecierilor înregistrate de revistă sunt numeroasele premii şi diplome obţinute în ultimii ani de cei care scriu în paginile revistei.

Ultimul număr, 52, al publicației a fost prezentat publicului, vineri 12 aprilie 2019, la Casa de Cultură a Municipiului Tecuci. Au fost prezenţi parte dintre autorii materialelor publicate (recenzii la noi apariţii editoriale, interviuri, memorii, eseuri, impresii de călătorie, evenimente istorice şi sociale cu ecouri în destinul României, creaţii literare diverse – poezie, proză, teatru, cronici plastice, comemorări, restituiri valorice spirituale etc.) precum reprezentanţi ai Societăţii „Unirea” din Tecuci, asociaţie care susţine constant activităţile culturale de real impact în comunitate.

Şi acest număr dovedeşte a fi rămas fidel intenţiilor iniţiale, de a induce lectorilor o atmosferă relaxantă, de seriozitate, de dezbateri de profunzime, respect în limitele unui comportament specific actului de cultură, de toleranţă, dar și de spirit critic. Este evidentă dorinţa de a reactiva unele valori creative, condamnate la uitare, redescoperirea spiritualităţii locale, regionale şi naţionale, promovarea tezaurului etnofolcloric autentic, redeșteptarea sentimentului naţional. Sunt dezvoltate proiecte culturale generoase, alături de colaboratori remarcabili din ţară, de peste Prut, din întreaga diaspora.

Cititorii au posibilitatea să identifice în acest număr editorialele de înaltă ţinută spirituală, interviuri din ţară dar și din străinătate, paginile de poezie, eseuri, proză, cronicile literare, evenimentele culturale, vernisajele, pagini memorabile de istorie, rubrica „Revista revistelor” (o revistă a presei literar-culturale), meridianele spirituale, debuturile literare, salonul de literatură universală „Constantin Dimoftache Zeletin”, traduceri, nelipsind desigur nici corespondenţe culturale din Franţa, Israel, Italia, America.

În intervenţiile care au avut loc cu ocazia lansării acestui număr, vorbitorii au evocat momente ale începuturilor, situațiile mai dificile care ameninţau apariţia publicaţiei, au venit cu propuneri pentru diversificarea domeniilor de abordare literar-artistică, au sesizat lipsa de implicare a unor reprezentanţi ai intelectualităţii (între care şcoala şi profesorii disciplinelor umaniste!) de la care comunitatea aşteaptă mai mult, inclusiv prin îndemnurile către tânăra generaţie de liceeni spre cultură, spre valori spirituale superioare.

Numărului 52 / 2019 al revistei „Tecuciul literar-artistic“ include mai multe articole de istorie şi de literatură dedicate Unirii Principatelor Române de acum 160 de ani, studii despre creaţia eminesciană la 130 de ani de la trecerea în eternitate a Poetului, remember poeţii Paul Brumaru, Grigore Vieru, Nichita Stănescu, Sergiu Al. George, părintele Iustin Pârvu, Ioan Petre Culianu, interviuri cu scriitoarea Nora Iuga, cu Christian W. Schenk, cu prof. Olimpiu Zăgrean. Sunt evocate unele personalităţi ale istoriei sau culturii naţionale printre care: Mihail Kogălniceanu, H. Papadat-Bengescu, Camil Petrescu, Al. Ioan Cuza, Regina Maria.

Dintre autorii articolelor/studiilor şi creatori care publică în acest număr notăm doar câteva nume bine cunoscute în spaţiul cultural românesc: acad. Nicolae Dabija, Lucia Olaru Nenati, Theodor Codreanu, Daniel Corbu, Adrian Alui Gheorghe, Amita Bhose, Adrian Dan Rachieru, Mihai Zamfir, Angela Baciu, Victor Cilincă, Livia Ciupercă, Katia Nanu, Miriam Nadia Dubău din Paris şi Nuţa Istrate Gangan Nig din SUA. La fel de bine reprezentaţi sunt şi condeierii tecuceni cunoscuţi publicului larg prin preocupările lor literar-artistice remarcabile.

Considerăm că este necesar să facem precizarea că revista (editată într-un tiraj limitat de 100 de exemplare și cu distribuire gratuită) apare grație fondului special aprobat de către Consiliului Local Tecuci.

Vladimir Radu

          N.B. Spre bucuria cititorilor interesaţi, ataşăm integral în format electronic
nr. 52 al revistei noastre de 185 de pagini. Lectură plăcută!. 

 


    GALERIE FOTO    

Exit mobile version