Web
Analytics
https://tecuci.eu

Opinii: Semnificaţii neînţelese, sensuri nepricepute


ipocriti  Viaţa politică (atât de predispusă spre a oferi spectacole ieftine şi de gust îndoielnic) ne oferă, din ce in ce mai des, prilejul (nedorit) de a asista la manifestările masochiste ale unor indivizi mediocri, care îşi expun, dintr-o pornire exhibiţionistă greu de înţeles, limitele intelectuale evidente.
Din dorinţa de a câştiga ceva notorietate, diverse funcţii sau cât mai mulţi bani nu ezită să se implice în acţiuni ale căror semnificaţii nu le înţeleg şi ale căror sensuri nu le pricep. Este evident pentru orice om rezonabil că ceea ce îşi propun să realizeze depăşeşte mult nivelul posibilităţilor lor de exprimare în spaţiul public şi că demersurile lor sunt sortite unui jenant eşec. Mai ales goana după diverse funcţii politice le anulează ultimele rămăşiţe ale simţului ridicolului şi le atrofiază simţul măsurii, reuşind doar să stimuleze himerele unor cariere politice pentru care ar fi în stare să sacrifice totul: caracter, bun simţ, decenţă. Lipsiţi de onestitate, insolenţi şi agresivi, nu ezită niciodată să se facă de râs, etalându-şi, fără pudoare şi reţinere, goliciunea intelectuală.
Personaje cu o identitate incertă, lipsite de aptitudini deosebite şi cu îndoielnice însuşiri morale încearcă cu încăpăţânare să se impună atenţiei noastre. Absenţa principiilor, incoerenţa în exprimarea puţinelor idei, dezacordurile gramaticale repetate, confuzia creată de folosirea unor termeni a căror înţeles le scapă(diftong – dicton), toate acestea creează pentru spectatorii ce au avut proasta inspiraţie să asiste la jalnica reprezentaţie oferită de aceşti actori rataţi ai scenei politice, sentimentul neplăcut al relaţionării cu nişte indivizi subnutriţi intelectual.
Intr-o perioadă de criză profundă în care cu toţii părem că ne scufundăm, unii se manifestă mai mult ca oricând aşa cum de fapt le e felul: cu răutate, cu perfidie, cu josnicie.
Există în jurul nostru tot felul de specimene mizerabile, avide de putere, lacome şi hrăpăreţe, marcate profund de neîmplinirile din viaţa personală, fiinţe complexate şi frustrate, gata oricând să facă rău celor din jur din dorinţa de a-şi arăta puterea, de a menţine o anumită funcţie sau numai din plăcerea meschină de a-i neferici pe cei care nu sunt asemenea lor. Tot felul de jigodii aflate în funcţii din care pot exercita presiune asupra celorlalţi, tremură cu gândul că şi-ar putea pierde privilegiile, încearcă să se gudure pe lângă “al mare” pentru câştigarea “bunăvoinţei”, dovedesc – pentru a câta oară? – lipsă de responsabilitate şi de competenţă, dar nu disperă. Ştiu că au câteva “calităţi” pe care ceilalţi nu şi le doresc. Ştiu că obedienta, servilismul lor, lipsa de moralitate şi de principii, duplicitatea, “ştiinţa” de a-i minimaliza pe ceilalţi, neîncrederea şi suspiciunea pe care ştiu s-o răspândească peste tot în jurul lor, vor da roade. Roade amare pentru ceilalţi. Roadele dorite de ei. Pentru a le obţine sunt gata de orice mizerie, pentru că n-au scrupule şi nici conştiinţă.
Modul de comportare, ideile şi acţiunile lor ne arată, mai devreme sau mai târziu, cu cine avem de-a face. Nişte fiinţe jalnice, care pot inspira uneori milă; dar şi scârbă, mai ales scârbă.
Cine sunt ei? Se ştiu foarte bine. Nu trebuie să-i căutam prea departe. Sunt în apropierea noastră în fiecare zi. Vicleni, făţarnici, ipocriţi.

Ganditi, analizati si judecati.

Comentator senior: „Atitudine” ,  foto:revistarespiro.ro


One comment

  1. Acum 200 de ani aşa gândeau unii:
    “Considerăm ca adevăruri de la sine înţelese faptul că toţi oamenii s-au născut egali, că sunt înzestraţi de către Creator cu anumite drepturi inalienabile, că printre acestea se numără dreptul la viaţă, la libertate şi căutarea fericirii. Că, pentru a-şi asigura aceste drepturi, oamenii instituie guverne care îşi derivă puterile lor drepte din consimţământul celor guvernaţi. Că, ori de câte ori o formă de guvernare devine primejdioasă pentru aceste ţeluri, este dreptul poporului să o schimbe sau să o abolească şi să instituie o nouă guvernare, întemeind-o pe acele principii şi organizând-o în acele forme de exercitare a prerogativelor sale care i se vor părea cele mai potrivite ca să garanteze siguranţa şi fericirea acestui popor.”

Comments are closed.