Bicentenarul Bisericii Sf. Nicolae din Corod

Bicentenarul Bisericii „Sf. Nicolae“ din Corod

Bicentenarul Bisericii Sf. Nicolae din Corod sărbătorit în anul Centenarului Marii Uniri

    Împlinirea a 200 de ani de la prima sfinţire a Bisericii „Sfântul Nicolae“ din Corod a prilejuit realizarea, în ziua de 14 iulie 2018, a unei suite de activităţi care a inclus: săvârşirea utreniei şi a Sfintei Liturghii, parastasul pentru ctitorii locaşului de cult, precum şi pentru făptuitorii Marii Uniri din anul 1918, oferirea unor distincţii omagiale fiilor comunei care s-au afirmat în diverse domenii, vernisajul unei expoziţii documentare menită să reconstituie cele două secole de existenţă ale bisericii.

Cu acest prilej s-au remarcat şi prestaţiile corurilor din parohia bisericii sărbătorite şi de la Biserica din satul Brătuleşti care au interpretat cântece religioase şi patriotice.

Partea a doua a programului a constituit-o sesiunea de comunicări şi evocări găzduită de casa praznicală şi dedicată istoriei localităţii cât şi unora dintre personalităţile aşezării.

Vrednicul preot paroh Ion Ariton, iniţiatorul acestor reuşite manifestări, autorul monografiei şi expoziţiei omagiale, în calitate sa de gazdă atentă şi primitoare s-a bucurat de prezenţa primarilor comunei Corod (Vasile Cârjeu) şi Valea Mărului (Virgil Doca), a membrilor Consilului Comunal din localitate, a scriitorilor: Vasile Sevastre Ghican, Iordan Grecu, Costică Oancă, Tasie Dănăilă şi Virgil Pavel care, în cadrul colocviului, au avut cu toţii intervenţii avizate şi emoţionante.

PC Părinte Gheorghe Joghiu, Protopopul Tecuciului, căruia i-a revenit misiunea de a încheia manifestarea sărbătorească de la Corod, a avut cuvinte de laudă la adresa primarului comunei şi a preotului Ion Ariton, a evocat sacrificiul poporului român din timpul Primului Război Mondial, a readus în centrul atenţiei evenimentele determinante care au condus la realizarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, a pledat pentru implicarea bisericii, a şcolii dar şi a părinţilor în educaţia tinerii generaţii care va trebui să-şi iubească (şi nicidecum să-şi părăsească) ţara, străduindu-se să-i asigure dezvoltarea şi prosperitatea.

Bicentenarul Bisericii Sf. Nicolae din Corod | Text şi fotografii: Ştefan Andronache