Web
Analytics
https://tecuci.eu

Conferință lansare proiect – Calitate și performanță în administrația publică

Conferinta-de-presa-lansare-proiect-fonduri-europene-Tecuci-2018

 

Conferința de lansare a proiectului  „Calitate și performanță în administrația publică” 

Primăria municipiului Tecuci organizează conferința de lansare a proiectului cu finanțare din fonduri europene Calitate şi performanţă în administraţia publică – Primăria municipiului Tecuci.

Evenimentul va avea loc vineri 11 mai 2018, ora 1100, la sediul Primăriei municipiului Tecuci din str. 1 Decembrie 1918, nr. 66.

Cod proiect : SIPOCA 69

Cerere de proiect nr. CP4/2017 regiuni mai puţin dezvoltate

Axa Prioritară 2 – Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente

Obiectiv specific 2.1 –  Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP

Beneficiar : UAT municipiul Tecuci

Scop : Consolidarea capacitătii administrative a (UAT) a Municipiul Tecuci, judetul Galati, din regiunea mai putin dezvoltată Sud-Est pentru sustinerea unui management calitativ si performant prin implementarea si utilizarea a doua sisteme unitare de management al calității, CAF si ISO, aplicabile administrației locale, în concordantă cu „Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”.

Rezultate :

-Implementarea la nivelul UAT Municipiul Tecuci a Cadrului comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice (CAF)

– Implementarea la nivelul UAT Municipiul Tecuci  a Sistemului de Management al Calității  ISO 9001

-120 de persoane din Primăria Tecuci instruite în domenii specifice și certificate

-Un proces de promovare și conștientizare eficientă a beneficiilor oferite de proiect

-Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung

Data de începere 29.01.2018

Perioada de implementare :14 luni

Valoarea totală defalcată pe surse de finanțare : 368.164,20 lei din care:

312.939,57 lei din Fondul Social European – nerambursabile,

47.861,35 lei din fonduri de la Bugetul național  –  nerambursabile,

  7.363,28 lei din  fondurile  Bugetului local al municipiului Tecuci

Evenimentul de lansare a proiectului este un bun prilej de informare a participanților, în special angajați ai Primăriei municipiului Tecuci, cu privire la oportunitatea și beneficiile implementării acestui proiect.

Contact : Manager de proiect, Silvia Perianu

Tel.0725802088 ,  e-mail : fondurieuropene@municipiultecuci.ro