loader image
Poetul Dionisie Duma - Tecuci-2018

Dionisie Duma şi-a dobândit pe merit dreptul la nemurire

    Poetul Dionisie Duma a urcat de curând la ceruri, pulberea de stele care i-a însoţit sufletul în marea călătorie demonstrând faptul că, acolo sus, îi era predestinat un loc privilegiat.

Pentru toţi cei care l-au cunoscut şi i-au apreciat creaţia poetică de excepţie, dispariţia sa echivalează cu o mare pierdere.

Vreme de peste o jumătate de secol, Dionisie Duma a dominat creaţia lirică tecuceană, a descoperit Poetul Dionisie Duma - Tecucişi îndrumat numeroase talente în cadrul Cenaclului Literar de pe lângă Casa de Cultură pe care l-a condus, s-a implicat ca nimeni altul în activitatea Bibliotecii Municipale „Ştefan Petică“ căreia i-a făcut şi o importantă donaţie, a prezidat numeroase jurii ale concursurilor de poezie, a reprezentat cu cinste Tecuciul în cadrul unor festivaluri de poezie de la nivel naţional. Iată într-un fel buchetul de merite ce au determinat autorităţile locale să-i acorde, în anul 2010, înalta distincţie de Cetăţean de onoare al municipiului Tecuci.

Dionisie Duma a lăsat o importantă moştenire lirică concretizată în zece volume, numele său urmând să figureze la loc de cinste într-o viitoare antologie a poeziei de sorginte tecuceană.

Totodată se cuvine a aminti şi faptul că Dionisie Duma i-a determinat pe tecuceni să iubească poezia lui Mihai Eminescu, Ştefan Petică, George Bacovia, Nichita Stănescu, Ioanid Romanescu sau Adrian Păunescu.

    Să ne rugăm, aşadar, cu toţii ca Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Fie ca noi, cei ce ne-am bucurat de prezenţa sa benefică pe acest pământ şi ne-am simţit întotdeauna onoraţi de a-i fi fost prieteni, să nu-l uităm niciodată!

Ştefan Andronache